1

ភ្នំពេញស្ព័តក្លឹបសូមស្វាគមន៍

សូមរីករាយជាមួយកីឡាជាច្រើនប្រភេទ ព្រទាំងសេវាកម្មដ៏សំបូរបែបរបស់ក្លឹបយើងខ្ញុំ

2

ម៉ាស្សាបាតជើង និងដងខ្លួន

បុគ្គលិកម៉ាស្សាប្រកបដោយជំនាញខ្ពស់ មានបទពិសោទជាច្រើនឆ្នាំ

3

កីឡាកាយសម្ពន័្ធ

ក្លឹបយើងខ្ញុំបំពាក់នួវឧបករណ៍ទំនើបៗជាច្រើន ស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ

4

អាងហែលទឹក

អាងហែលទឹកពីរប្រកបដោយអណាម័យ និង មានប្រពន្ធ័ការពារសុវត្តភាពដល់អស់លោកអ្នក

5

ស្ទីម សោណា ទឹកក្តៅត្រជាក់

បន្ទប់ធំទូលាយ មានអណាមយ័ ព្រមទាំងទទួលប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់

6

បុគ្គលិក

រួសរាយរាក់ទាក់ ព្រមទាំងមានសុជីវធម៌ការងារខ្ពស់រង់ចំាបំរើលោកអ្នកគ្រប់វិនាទី

7

ទីធ្លាធំទូលាយ

កន្លែងចតរថយន្ត អាហារដ្ឋាន កន្លែងទទួលភ្ញៀវធំទូលាយ និងអាចប្រើ internet ដោយសេរី

8

ភ្នំពេញស្ព័តក្លិប

ចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាសុខភាពនិងសំរស់របស់អស់លោកអ្នក

គ្រោងទំពរ័ភ្នំពេញស្ព័តក្លិប

 • ទំព័រដើម
 • សេវ៉ាកម្ម
  • កីឡាកាយសម្ពន្ធ័
  • កីឡាហែលទឹក
  • ស្ទ៊ីមសោណា
  • ទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់
  • ម៉ាស្សា​បាទជើង
  • ម៉ាស្សាដងខ្លួន
 • សមាជិក
  • សមាជិក ម្នាក់
  • សមាជិក លក្ខណៈគ្រួសារ
  • សមាជិក ជាក្រុម
  • ខណ្ឌបណ្ណ័ (កូប៉ុង)
  • បណ្ណ័ ចូលម្តង
 • រូបថត
  • បណ្ណ័ ចូលម្តង
  • ម៉ាស្សាបាទជើង​និង​ ដងខ្លួន
  • ស្ទីម សោណា និង​ ទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់
  • អាងហែលទឹក
  • តេនីស លើតុ
  • រាំ អេរូប៊ិច
  • អាហារដ្ឋាន និង​ មុខម្ហូប
 • ទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនង

អសយដ្ឋាន៖
ផ្ទះលេខ២៤៥ ផ្លូវ ២៧១ កែងនឹងផ្លូវ ៤៦៤ សង្កាត់ទួលទំពូងទី២ ខណ្ឌ័ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ (អតីតផ្ទះលន់ ណុល)

ទូរសព្ទ័៖
(+855) 23 636 8809 គេហទំពរ័៖
www.ppsportclub.com